ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Činnosť

 1. ľudské práva
   
 2. fundraising a medzinárodná spolupráca
   
 3. semináre, konferencie a workshopy
   
 4. public relations - vzťahy s verejnosťou, nadväzovanie kontaktov a udržiavanie
   
 5. marketing - materiálno technické zabezpečenie, chod združenia
   
 6. Pro Bono Publico - bezplatné poradne
   
 7. parlamentný lobing