ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Aktuálne

ŠKANDÁL

Reagujem na informáciu zo zdroja TV JOJ.

Na Slovensku by mali byť iba štyri hlavné cirkvi. Katolícka, evanjelícka, kalvínska a židovská. To je názor katolíckeho arcibiskupa Jána Sokola. Podľa neho by sa malo zvýšiť tzv. kvórum veriacich zo súčasných 20 000,aby mohla byť cirkev registrovaná.

Arcibiskup Ján Sokol tvrdí, že slobodu vierovyznania by mali mať všetci. Registrované by však mali byť len štyri cirkvi.

Arcibiskup Ján Sokol, rímskokatolícka cirkev: "Katolíci, evanjelíci, kalvíni a židia."

Dnes treba na zaregistrovanie cirkvi splniť okrem iného 20-tisícovú hranicu veriacich. Arcibiskup Sokol by ju navrhoval zvýšiť.

Arcibiskup Ján Sokol, rímskokatolícka cirkev: "Aj z dôvodov ekonomických. Lebo to potom keď sú zaregistrované, už jednoducho je aj nárok v tej ekonomickej stránke."

Generálny biskup evanjelickej cirkvi Július Filo si myslí, že 20-tisícové kvórum meniť netreba. Zároveň by však nemali byť diskriminovaní veriaci iných náboženstiev.

Július Filo, generálny biskup, evanjelícka cirkev a.v.: "Je tu otázka akým spôsobom právne umožniť existenciu spoločenstiev, ktoré sú menšie."

Veľmi opatrne sa k tejto otázke vyjadril prezident Ivan Gašparovič, prezident SR: "Ja si myslím, že je to hodné širšieho verejného prieskumu a na základe toho rozhodnúť."

Upraviť nejako právny stav tak, aby mohli byť zaregistrované aj svetovo uznávané náboženstvá, ku ktorým sa hlási pár stoviek veriacich, sú skôr naklonené malé cirkvi. Napríklad ak by museli 20-tisícové kvórum splniť všetci, nebola by u nás registrovanou cirkvou ani evanjelícka cirkev metodistická. Tá však bola registrovaná automaticky, pretože na našom území pôsobila aj pred rokom 1991, kedy bolo 20-tisícové kvórum zavedené.

Na otázku, či si myslí, že obstojí argument väčších cirkví, že menšie by nemali byť registrované aby neukrajovali z koláča štátnych dotácií, Pavol Procházka odpovedal:

Pavol Procházka evanjelicka cirkev metodistická: "To je argument, ktorý je dosť ťažko kritizovať, pretože aj my vlastne profitujeme z tejto skutočnosti, čo nemožno zakrývať."

Zároveň však tvrdí, že by bolo spravodlivé, aby mali všetky náboženstvá a cirkvi zo strany štátu rovnaké podmienky pre svoje fungovanie.

Veronika Tóthová, TV JOJ.

Postoj arcibiskupa Sokola je jasne nedemokratický a diskriminačný. Podľa práva na slobodu vierovyznania zakotveného v Ústave SR takéto názory smerujú k obmedzovaniu slobody vierovyznania a diskriminácii pre katolícku cirkev nepohodlných menšinových náboženstiev. Toto nie je postoj demokratického, ale sektársky založeného spoločenstva. Zahraniční pozorovatelia (napr. HRWF) takéto postoje ostro kritizujú - a zvlášť Slovensko v tomto smere nemá dobrú povesť.

Diskriminácia vierovyznania sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Prečo napríklad v Slovenskej televízíi a rozhlase môžu mať do vysielania zaradené programy iba katolícki a výnimočne evanjelickí funkcionári a farári? Prečo do programu nemá šancu byť zaradená relácia produkcie napr. Svedkov Jehovovych, Budhistov, Moslimov?

Registrácia cirkví na Slovensku je veľmi dôležitá, pretože neregistrované náboženskéskupiny majú:

  • odopretý legálny status náboženskej organizácie
  • zakázané postaviť si vlastnú budovu na uctievanie - kostol či mešitu
  • nesmú vyučovať svoje náboženstvo v štátnych školách
  • ich duchovní majú zabránený vstup do väzníc, nemocníc, sociálnych a zdravotných zariadení, armády za účelom vyučovania svojich veriacich v týchto zariadeniach
  • štát neuznáva ich sobášne obrady
  • sú vylúčení z výnimky odvádzať dane atď...

Dostávajú sa tak prakticky mimo zákon - nemôžu právne nijako fungovať, sú často nútené existovať mimo zdravého spoločenského života a je na ne automaticky vytváraný tlak zo všetkých strán. Výsledkom je verejné odsudzovanie, ohováranie, diskriminácia, na ktoré sú zneužívané aj verejné mediálne prostriedky a inštitúcie.

Argumenty a postoj arcibiskupa Sokola nie sú založené na Božom zákone, ale na čisto svetských a úboho ľudských pohnútkach. Je hanba, že sa takéto názory skrývajú pod hlavičkou "Božej cirkvi" a pošpiňujú tak meno Ježiša Krista.

Ján Kosol

<< Návrat na predošlú stránku